Welkom op onze openbare basisschool

De huidige website wordt binnenkort vernieuwd. Wij zullen op dit moment alleen het hoognodige actualiseren en u op de hoogte houden via parro en social media

‘t Nokkenwiel is een openbare basisschool in Alblasserdam. Dagelijks verwelkomen wij op twee locaties in Alblasserdam ongeveer 300 kinderen. Alle kinderen, ongeacht achtergrond en levensovertuiging, zijn bij ons van harte welkom. We hebben ons onderwijs gemoderniseerd door middel van “Next Generation Learning”. De belangrijkste uitgangspunten zijn samenwerken, zelfregulering en mediawijsheid.

‘t Nokkenwiel is een brede school. De voor- en de naschoolse opvang in school is van 07.00 uur tot 18.00 uur is in handen van Wasko. Dit betekent dat Wasko verantwoordelijk is voor de Buiten Schoolse Opvang (BSO). Tevens verzorgen zij kinderopvang van 0 tot 4 jaar.
De school heeft een nauwe samenwerking met Wasko.