Welkom op onze openbare basisschool

memo schoolgids2Daltonschool ‘t Nokkenwiel is een openbare basisschool in Alblasserdam. Dagelijks verwelkomen wij op twee plaatsen in Alblasserdam ongeveer 320 kinderen. Alle kinderen, ongeacht achtergrond en levensovertuiging zijn bij ons van harte welkom. Sinds 2011 is onze school een officieel erkende daltonschool. Ons onderwijs is dan ook gebaseerd op de zes kernwaardes van Dalton. Onze speerpunten voor het schooljaar 2016-2017 zijn ICT met laptops en Engels in groep 1 t/m 8.

Daltonschool ‘t Nokkenwiel is een brede school. De voor- en de naschoolse opvang in school is van 07.00 uur tot 18.00 uur is in handen van Wasko. Dit betekent dat Wasko de Buiten Schoolse Opvang (BSO) en de peuterspeelzaal (PSZ) onder haar hoede heeft. Wasko is een welzijnsinstelling, die in nauwe samenwerking met de school, de opvang van kinderen buiten schooltijd regelt. (www.wasko.nl)

Net als de school is de site in ontwikkeling. Uw tips ontvangen wij graag: info@nokkenwiel.nl

Kalender

  • N/A, 4 oktober 2016 – Dierendag
  • N/A, 5 oktober 2016 – Dag van de leraar
  • N/A, 5 oktober 2016 – Start Kinderboekenweek "OPA’s en OMA’s"
  • 13:00 14:30, 5 oktober 2016 – Bouwvergadering Team