Welkom op onze openbare basisschool

‘t Nokkenwiel is een openbare basisschool in Alblasserdam. Dagelijks verwelkomen wij op twee locaties in Alblasserdam ongeveer 300 kinderen. Alle kinderen, ongeacht achtergrond en levensovertuiging, zijn bij ons van harte welkom. We hebben ons onderwijs gemoderniseerd door middel van “Next Generation Learning”. De belangrijkste uitgangspunten zijn samenwerken, zelfregulering en mediawijsheid.

‘t Nokkenwiel is een brede school. De voor- en de naschoolse opvang in school is van 07.00 uur tot 18.00 uur is in handen van Wasko. Dit betekent dat Wasko verantwoordelijk is voor de Buiten Schoolse Opvang (BSO) en de peuterspeelzaal (PSZ). De school heeft een nauwe samenwerking met Wasko.

U kunt ons volgen op Twitter en Facebook. Wij plaatsen regelmatig berichten en foto’s over ons onderwijs. Facebook Twitter

Onze plusklas is te volgen via de weblog.