Home » Jaarplan

Jaarplan

In het jaarplan staan 5 speerpunten die we gaan realiseren:

  1. Geordende en gestructureerde leeromgeving In alle lokalen en ruimtes waar kinderen leren moet er volop gelegenheid zijn om te kunnen werken en op het eigen niveau te leren. Hiervoor zullen er in alle groepen dezelfde afspraken gelden en in de gangen zal het ook meer uitdagend worden. We bekijken als team welke materialen we nodig hebben voor vervolg- en herhalingsopdrachten.
  2. Opbrengstgericht werken Het team werkt natuurlijk al jaren opbrengstgericht, maar het kan altijd nog beter. Met behulp van een schema en een groepsplan gaat elke leerkracht beter de vertaalslag maken van het plan naar de praktijk. Dit vraagt veel van de leerkracht die voor wat betreft scholing, ICT en materiaal goed voorzien zal worden. Hierdoor worden de opbrengsten passender voor elke leerling.
  3. Teambuilding Om het bovenstaande met enthousiasme uit te voeren is het nodig om als één team op beide locaties te functioneren. Door de wisseling van directie is het nodig om teambuildingsactiviteiten te ondernemen.
  4. Engels 1 t/m 8 Steeds meer wordt duidelijk dat we de kinderen al vroeg moeten voorbereiden op de toekomst. In Nederland is het belangrijk dat kinderen goed Engels leren spreken. Het komend schooljaar zal een werkgroep volop experimenteren met goede werkvormen om geïntegreerd Engels te geven vanaf groep 1. Het team zal ook geschoold gaan worden. Deze ontwikkeling duurt 3 jaar.
  5. Visie/missie Daltonschool Veel basisscholen hebben in de loop der jaren de werkwijze van de Daltonschool overgenomen. Onze school gaat met elkaar bekijken hoe we verder gaan met het Daltonconcept. Met name de ‘21th century skills’ zullen meer een plek krijgen: onderzoekend leren, presenteren, reflecteren.

czfhxxswiaays6d  cmotzk9weaakqwv  cynuuo2xgaagujl

Vanzelfsprekend ontwikkelen we de Brede School met de Peuterspeelzaal/BSO door en gaan we het proces met ouders starten om in schooljaar 2017-2018 wellicht tot een continurooster te komen. Er zijn allerlei opties die op speciale informatieavonden worden voorgelegd aan de ouders.

Het team doet haar uiterste best om bovenstaande jaarplan te gaan realiseren. Zij werken graag samen met AC, MR, VVO en alle ouders. U zult begrijpen dat we alle hulp kunnen gebruiken.

Voor de VVO zoeken we nog nieuwe ouders die het leuk vinden om in samenwerking met bedrijven of via andere vormen van sponsoring de doelen uit het jaarplan nog beter te realiseren.