Home » Vakantie/Vrije dagen

Vakantie/Vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen 2018 – 2019

Eerste schooldag Maandag 27 augustus 2018
Studiedag Vrijdag 21 september 2018
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Studiedag Maandag 29 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019
Studiedag Maandag 4 maart 2019
Meivakantie
(inclusief Goede Vrijdag en 2e Paasdag)
19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaartsweekend 30 mei t/m 2 juni 2019
Studiedag Vrijdag 7 juni 2019
Tweede pinksterdag Maandag 10 juni 2019
Zomervakantie 19 juli t/m 1 september 2019