Home » Vakantie/Vrije dagen

Vakantie/Vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen 2017 – 2018

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018
Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie 21 april t/m 6 mei 2018
Hemelvaartsweekend 10 mei t/m 13 mei 2018
Pinkstervakantie 19 mei t/m 21 mei 2018
Grote vakantie 14 juli t/m 26 augustus 2018