Home » Overblijven

Overblijven

Op onze school bestaat voor de kinderen op beide locaties de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee.
We hebben inmiddels een grote groep dames die de overblijf fantastisch verzorgt. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk op vaste dagen vaste overblijfkrachten in te zetten.
Op het Boerenpad werken we  elke dag met 3 overblijfjuffen, een juf bij de kleutergroep, de andere juf bij de kinderen van de groepen 3 en 4 en de derde juf bij de kinderen van de bovenbouw.
Op het Maasplein komen er elke dag 2 of 3 overblijfjuffen, afhankelijk van de grootte van de groep.
Onder leiding van deze juffen wordt gezamenlijk gegeten en gespeeld.

overblijg

Overblijfkaarten

Het overblijven kost € 1,70 per keer voor kinderen die binnen de bebouwde kom wonen. Binnen de bebouwde kom wil zeggen: alle kinderen die wonen binnen de borden waarop Alblasserdam staat aangegeven.
Voor kinderen die buiten de bebouwde kom wonen geldt een gereduceerd tarief, zij betalen € 1,20 per keer.

We werken met overblijfkaarten. Deze worden vooraf gekocht. De kaart is geldig zolang het kind bij ons op school zit. Als de kaart (bijna) vol is krijgen de kinderen een briefje van de overblijfkracht mee naar huis met de mededeling dat de kaart (bijna) vol is.

We stellen het op prijs dat u contact op neemt met de overblijfcoördinator (zie onder) voordat uw kind voor de eerste keer bij ons overblijft.

Kaartverkoop is altijd op maandagochtend van 8.25 – 8.45 uur. Kaartverkoop is afwisselend op het Boerenpad en op het Maasplein.
Het is ook mogelijk het geld voor overblijfkaarten over te maken op bankrekeningnummer NL 11 SNSB 0937 7020 64 t.n.v. overblijfcommissie ’t Nokkenwiel onder vermelding van de naam van het kind.

Tarieven

  •   5x kaart binnen de bebouwde kom    €   8,50
  • 10x kaart binnen de bebouwde kom    € 17,-
  • 15x kaart binnen de bebouwde kom    € 25,50
  •   5x kaart buiten de bebouwde kom     €   6,-
  • 10x kaart buiten de bebouwde kom     € 12,-
  • 15x kaart buiten de bebouwde kom     € 18,-

Voor meer informatie over de overblijfmogelijkheden kunt u terecht bij:
Marga de Graaf
Tel: 078-6918696
E-mail: m.de.graaf@nokkenwiel.nl