Home » Activiteitencommissie (AC)

Activiteitencommissie (AC)

Activiteitencommissie (AC)

De AC bestaat uit de volgende ouders:

Marga Beutick
(Voorzitter/Penningmeester)
06-28310369
’t Nokkenwiel Boerenpad
Janneke Voskuijl
(Vice-voorzitter Boerenpad)
’t Nokkenwiel Boerenpad
Margreeth Alingh-Prins
(Vice-voorzitter Maasplein)
’t Nokkenwiel Maasplein
Carola Bos (secretaris) ’t Nokkenwiel Boerenpad
Annemieke v.d. Vorm ’t Nokkenwiel Boerenpad
Karina de Jager ’t Nokkenwiel Maasplein
Lydia de Waard ’t Nokkenwiel Maasplein
Fradi van Bekkum ’t Nokkenwiel Boerenpad
Rosanne Dörr ’t Nokkenwiel Maasplein

De activiteitencommissie is een commissie bestaande uit ca. 10 ouders van kinderen op school. De AC organiseert, samen met de leerkrachten, diverse activiteiten op school, waaronder;

 • Kabouterpadkabouterpad
 • Schoolfotograaf
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Kinderboekenweek
 • Paasontbijt
 • Schoolreizen
 • Schoolreis T-shirts
 • Zomerfeest
 • Afscheid groep 8
 • Afscheidsboeken groep 8
 • Gangversieringen
 • Kinderpostzegels
 • Koningsspelen
 • Eindejaarsfeest
 • Projecten

Als AC-leden bespreken we aan het begin van het jaar wie in welke werkgroep zou willen en samen met de leerkrachten zijn we zeer betrokken bij het bedenken, bespreken en organiseren van bovenstaande festiviteiten. De AC heeft elke maand op dinsdag een vergadering.
Elk jaar zijn er wel vacatures, omdat er ouders zijn waarvan hun kind naar het voortgezet onderwijs gaan en nieuwe actieve ouders/verzorgers zijn daardoor altijd welkom in de AC.
Ook als u niet in de AC wilt, is hulp bij de festiviteiten altijd welkom.

Mocht u interesse hebben, laat dit dat weten door  een e- mail te sturen naar ac@nokkenwiel.nl.

De Ouderbijdrage

Al bovenstaande activiteiten kosten geld en om dit te bekostigen is er een ouderbijdrage nodig. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2016 – 2017 is € 40,00 per kind. Voor leerlingen die na januari 2017 op school komen is de ouderbijdrage € 25,00 per kind. Namens de VVO ontvangt u in september informatie over de betaling van de ouderbijdrage.
We begrijpen dat niet iedereen dit kan betalen.  De gemeente heeft hier een regeling voor. Klik hier voor meer informatie.

Van de bijdrage die u betaald regelen wij o.a. de bussen voor schoolreisjes, entree, versnaperingen bij alle festiviteiten, speelattributen voor de zomerfeesten etc.
U begrijpt dat zonder deze bijdrage het niet mogelijk is om al deze activiteiten te kunnen bekostigen.