Home » Vereniging van ouders (VVO)

Vereniging van ouders (VVO)

WIE WIJ ZIJN! 

De Vereniging van Ouders van ’t Nokkenwiel (VVO) heeft als doel de school te helpen bij het realiseren van een nóg leukere en effectievere leeromgeving voor de kinderen van ‘t Nokkenwiel. De bijdrage die de VVO levert is veelal van financiële aard. Mocht het nodig zijn dan bedenkt de VVO (sponsor)acties om extra geld binnen te halen. 

Als VVO sluiten we aan bij het motto van de school: ‘’t Nokkenwiel draait om uw kind’. Bij de VVO draait ook alles om het bevorderen van een prettige schooltijd als belangrijke basis in het leven van ieder mens. 

IN DE PRAKTIJK

De VVO komt vier tot vijf keer per jaar bij elkaar. In nauwe samenspraak met de directeur van ’t Nokkenwiel wordt besproken wat de wensen zijn van de school voor het komende schooljaar en waar de school zelf geen geld voor heeft. In de vergaderingen neemt de VVO beslissingen waar de vrijwillige financiële bijdragen van de ouders aan worden besteed. Besluiten worden genomen in overleg en moeten passen binnen de doelstelling van de VVO. De VVO kijkt ook naar een eerlijke verdeling van middelen tussen de twee locaties.

De VVO is verantwoording verschuldigd aan haar leden: de ouders van de kinderen van ’t Nokkenwiel. Deze verantwoording wordt afgelegd tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV vindt jaarlijks plaats in november. Iedere ouder is van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. 

DANKZIJ DE OUDERS 

De afgelopen jaren heeft de VVO (dankzij de ouderbijdragen) het volgende voor de school gedaan: 

  • Financiële bijdrage voor laptops/tablets (2017/2018) 
  • Toezegging van € 150 per groep ter ondersteuning van educatieve excursies (2017/2018) 
 • Financiële bijdrage voor Engelse leesboeken (2016/2017) 
  • Financiële bijdrage voor techniektoren (2016/2017) 
  • Financiële bijdrage voor laptops (2015/2016) 
  • Financiële bijdrage voor schoolreis schoolhesjes (2015/2016) 
 • Financiële bijdrage voor de dramalessen (afgelopen jaren) 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE

De VVO vraagt van ouders een vrijwillige bijdrage van: 

€ 22,50 per kind, per schooljaar.

Komt een kind na de kerstvakantie op school, dan vragen wij een bijdrage van: 

€ 12,50 per kind. 

Hoewel we uiteraard respecteren dat iedere gezinssituatie anders is, stellen we een bijdrage zeer op prijs omdat alle kinderen ervan profiteren. In voorkomende gevallen kunnen we een maatoplossing bedenken. Als u daarover van gedachten wilt wisselen kunt u contact opnemen met de directie van ’t Nokkenwiel. Mail: info-nokkenwiel@soba-scholen.nl. 

Klik hier om de nota van dit schooljaar te bekijken. 

Wilt u meer informatie over de VVO, wilt u meedenken met de VVO of heeft u interesse in een bestuursfunctie binnen de VVO, neem dan contact op met Majanka Keijer (voorzitter), 06-29104301 of mail naar: vvo@soba-scholen.nl. 

AGENDA

De vergaderingen worden gehouden op een woensdagavond. De eerstvolgende vergadering is: 

– Woensdag 31 oktober: Algemene Leden Vergadering VVO en AC

Klik hier voor de verslagen van de VVO-vergaderingen. 

Schooljaar 2019/2020

Schooljaar 2018/2019

LEDEN VVO

Het bestuur van de VVO bestaat uit: 

Voorzitter  Majanka Keijer 
Penningmeester  Remco de Boer 
Secretaris  Angelique Lopez 
   
Leerkracht 

School 

Daniëlle van Holst 

Leonora van Steenis 

 

EVEN VOORSTELLEN…

Algemeen lid 

Mijn naam is Jacqueline van den Bergen, moeder van Florian (net van school af) en Rosalie uit groep 8 van ’t Nokkenwiel Maasplein. Ik ben lid geworden van de VVO omdat ik het belangrijk vind vanuit de belevingswereld van mijn kinderen mee te denken over oplossingen die voor alle kinderen prettig zijn. 

Secretaris
Ik ben Angelique Lopez, moeder van Rafael (groep 8) en Lisandro (groep 5) op het Maasplein. Ik  vind het belangrijk betrokken te zijn bij school. Niet alleen door af en toe te helpen bij activiteiten of excursies maar ook structureel. Dat is dan ook de reden dat ik me heb aangemeld bij de VVO. De doelstelling van de VVO spreekt mij zeer aan: het leren van de kinderen leuker en effectiever maken. Ik vind het prettig daarover mee te denken en goede doeleinden te vinden voor de vrijwillige ouderbijdragen.  

Voorzitter
Mijn naam is Majanka Keijer en mijn zoon Jarne zit in groep 5 op het Maasplein. Ik maak nu twee jaar deel uit van de VVO. Ik vind het leuk om mee te denken over wat het leren van de kinderen nog interessanter, uitdagender en leuker maakt. Bovendien vind ik het belangrijk om actief iets voor school te kunnen doen. 

Administratief medewerkster ‘t Nokkenwiel
Mijn naam is Leonora van Steenis, administratief medewerkster. Ik ondersteun het concept van de VVO van harte vanwege de win-win-win situatie: Ouders delen hun ideeën over aanvullende (les)materialen, het Nokkenwiel kan extra zaken aanschaffen zonder het toch al krappe budget aan te spreken en hebben alle kinderen van onze school hier voordeel aan.

VVO ’t Nokkenwiel in het nieuws

’t Nokkenwiel op schoolreis in herkenbare hesjes:
(Klik op de foto om naar het artikel te gaan)

Leerlingen van 't Nokkenwiel in de nieuwe veiligheidshesjes.

’t Nokkenwiel neemt speeltoestel in gebruik:
(Klik op de foto om naar het artikel te gaan)

Bootcamp op locatie Boerenpad georganiseerd door de VVO:
(Klik op de foto om naar het artikel te gaan)

Aankondiging bootcamp 2014

Opening van de nieuwe schommel op het schoolplein van het locatie Boerenpad:
(Klik op de foto om naar het artikel te gaan)