Home » Visie

Visie

Ons motto: ’t Nokkenwiel draait om uw kind’.

oog

De visie is “Wij ontwikkelen maximaal de talenten van kinderen. Bij ons staat het kind centraal in een veilig schoolklimaat. We streven bij elk kind naar intrinsieke motivatie. We willen goed gedifferentieerd onderwijs geven. We zijn gericht op een brede ontwikkeling waarbij samenwerking bewust wordt gestimuleerd. We willen respectvolle communicatie voor alle betrokkenen in de school.”

Het hele team wil hanteren:

  1. Effectiviteit en doelmatigheid
  2. Zelfstandigheid
  3. Vrijheid en verantwoordelijkheid
  4. Samenwerken en onderzoeken
  5. Reflecteren

De basis van al ons handelen is gericht op het creëren van een pedagogisch klimaat waarin de sociale en emotionele veiligheid voor het kind gewaarborgd wordt. In de dagelijkse activiteiten loopt het ontwikkelen van waardenbesef en oordeelvermogen als een rode draad door het proces heen. Leerlingen moeten elkaar respecteren en juist waardering op leren brengen voor alle verschillen onderling. Veiligheid is ons uitgangspunt.