Home » Peuterspeelgroep

Peuterspeelgroep

Peuterspeelzaal: peuters vanaf 2 jaar naar ’t Nokkenwiel!

peutersIn brede school ’t Nokkenwiel is ook een peuterspeelgroep gehuisvest. Uw peuter is vanaf 2 jaar van harte welkom op de peuterspeelgroep om spelenderwijs te leren. Op de peuterspeelgroep kan uw kind naar hartenlust puzzelen, fietsen, rennen en spelen. De leidsters organiseren daarnaast allerlei activiteiten zoals samen zingen, dansen, kleien, verven en zandtaartjes bakken. Op deze manier worden alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gestimuleerd.
De peuterspeelgroep is een VVE peuterspeelzaal en er wordt gewerkt met de methode Piramide. Er is regelmatig overleg, tussen de leidsters en de leerkrachten van groep 1 en 2, en de activiteiten worden op elkaar afgestemd. Op deze manier is er een goede doorgaande lijn en wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Wasko verzorgt voor ons de peuterspeelgroep.

Voor meer informatie, klik hier.