Home » Jaarplan

Jaarplan

In het jaarplan staan 5 speerpunten die we gaan realiseren:

 1. Geordende en gestructureerde leeromgeving:
  In alle lokalen en ruimtes waar kinderen leren moet er volop gelegenheid zijn om te kunnen werken en op het eigen niveau te leren. Hiervoor zullen er in alle groepen dezelfde afspraken gelden en in de gangen zal het ook meer uitdagend worden. We bekijken als team welke materialen we nodig hebben voor vervolg- en herhalingsopdrachten.
 2. Opbrengstgericht werken:
  Het team werkt natuurlijk al jaren opbrengstgericht, maar het kan altijd nog beter.
  ’t Nokkenwiel verzorgt Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO) met behulp van het middel FOCUS. We handelen planmatig waardoor we de opbrengsten verbeteren en meer passend maken voor elke leerling.
 3. Personeel:
  Om het bovenstaande met enthousiasme uit te voeren is het nodig om als één team op beide locaties te functioneren. Door de vernieuwde team samenstelling is het nodig om teambuildingsactiviteiten te ondernemen.
  Onze deskundigheid richten we onder andere op specifieke onderwerpen zoals Engels, leerlingvolgsysteem “KIJK” en meer- en hoogbegaafdheid.
 4. Leerstofaanbod:
  Engels groep 1 t/m 8
  Steeds meer wordt duidelijk dat we de kinderen al vroeg moeten voorbereiden op de toekomst. In Nederland is het belangrijk dat kinderen goed Engels leren spreken. Het afgelopen schooljaar heeft een werkgroep volop geëxperimenteerd met goede werkvormen om geïntegreerd Engels te geven vanaf groep 1. Deze ontwikkeling duurt tot augustus 2020.
  Begrijpend lezen
  Volgens een verbeterplan zullen we de opbrengsten voor begrijpend lezen verbeteren.
  Plusklas
  Sinds het schooljaar 2017/2018 is er een plusklas georganiseerd van groep 5 t/m 8.
  21e eeuwse vaardigheden:
  Onze school gaat met elkaar bekijken hoe we verder gaan met de ‘21th century skills’.
 5. Visie/missie:
  We zullen met Wasko een visie/missie ontwikkelen voor een Integraal Kind Centrum (IKC).
 6. Huisvesting:
  We zullen een heroverweging maken over de groepen op beide locaties. Dit omdat het leerlingaantal iets terugloopt.

Het team doet haar uiterste best om bovenstaande jaarplan te gaan realiseren. Zij werken graag samen met AC, MR, VVO en alle ouders. U zult begrijpen dat we alle hulp kunnen gebruiken.

Voor de VVO zoeken we nog nieuwe ouders die het leuk vinden om in samenwerking met bedrijven of via andere vormen van sponsoring de doelen uit het jaarplan nog beter te realiseren.