Home » Vakantie/Vrije dagen

Vakantie/Vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen 2019 – 2020

Eerste schooldag Maandag 2 september 2019
Studiedag Woensdag 25 september 2019
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Studiedag Maandag 28 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2020
Studiedag Vrijdag 21 februari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Studiedag Maandag 9 maart 2020
Paasvakantie 10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaartweekend 21 mei t/m 24 mei 2020
Tweede pinksterdag Maandag 1 juni 2020
Studiedag Vrijdag 26 juni 2020
Zomervakantie 17 juli t/m 30 Augustus 2020