Home » Identiteit

Identiteit

Als openbare school bieden we kansen aan alle leerlingen, ongeacht hun geloof, afkomst of levensovertuiging. We leren kinderen ook met respect en waardering met andersdenkenden om te gaan. De leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 kunnen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO), Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Islamitisch Godsdienstonderwijs (IGO) volgen bij de een speciale leerkracht gedurende één lesuur per week.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind krijgt veel aandacht. We leren kinderen hoe ze met elkaar en met zichzelf om kunnen gaan. Onze school streeft er naar, dat leerkrachten, kinderen en ouders op een prettige manier met elkaar omgaan. Alle betrokkenen moeten zich op school thuis voelen. Om goed onderwijs te kunnen geven zijn rust, regelmaat en structuur belangrijk. Er zijn op school duidelijke regels en afspraken. Deze regels en afspraken gelden zowel in de klas als daarbuiten. Er wordt aan ouders gevraagd rekening te houden met deze afspraken. Om een veilige school te krijgen (waarbij kinderen zich veilig en vertrouwd voelen) hanteren we het pestprotocol. Dit geldt ook voor het goed leren omgaan met sociale media.

czunez0wiaafh4b