Home » Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Activiteiten Commissie (AC)

De AC organiseert samen met de leerkrachten diverse activiteiten op school. Denkt u hierbij aan:

 • Schoolreisjeskerstsinterklaas
 • Koningsspelen
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paasontbijt
 • Kabouterpad
 • Zomerfeest
 • Afscheid van groep 8
 • Assistentie van de schoolfotograaf
 • Assistentie bij het project kinderpostzegels
 • Assistentie bij de Kinderboekenweek

Om bovengenoemde activiteiten te kunnen betalen, vragen wij van u een vaste ouderbijdrage per kind. Deze ouderbijdrage is voor het schooljaar 2019/2020 vastgesteld op € 40,- per kind. Met deze bijdrage kunnen we alle kosten voor het komend  schooljaar dekken.
Voor leerlingen die na 1 januari 2020 op school komen, wordt een bedrag berekend afhankelijk van de dan nog resterende schoolactiviteiten, bijvoorbeeld het Paasontbijt, het zomerfeest, schoolreisje, etc.

Heeft u vragen over de activiteiten van de AC of wenst u meer informatie?
Neemt u dan contact op met Marga Beutick (voorzitter AC): tel. 06-28310369

Vereniging van Ouders (VVO)

De VVO heeft als doel de school te helpen bij het realiseren van een leukere en betere leeromgeving voor onze kinderen. De bijdrage die de VVO levert is veelal van financiële aard. Mocht het nodig zijn dan bedenkt de VVO (sponsor)acties om extra geld binnen te halen

De afgelopen jaren heeft de VVO (met uw bijdragen) het volgende voor de school gedaan:

 • Financiële bijdrage voor laptops (schooljaar 2015/2016)
 • Financiële bijdrage voor schoolreis schoolhesjes (schooljaar 2015/2016)
 • Financiële bijdrage voor de dramalessen (afgelopen jaren)

Voor het schooljaar 2018/2018 heeft de school behoefte aan financiële steun voor: Engelse leesboeken voor alle groepen, techniektorens voor alle groepen. Hiermee kunnen de kinderen allerlei soorten proefjes doen (tandpasta maken, muurtje metselen, fietsband plakken etc.).
Daarnaast heeft de VVO voor iedere groep een bedrag vastgesteld dat gebruikt kan worden voor educatieve excursies ten behoeve van het vak wereldoriëntatie.
Om dit alles te kunnen bekostigen vragen wij van u een bijdrage van € 22,50 per kind, per schooljaar.

Wilt u meer informatie over de VVO of heeft u interesse in een bestuursfunctie binnen de VVO?
Neemt u dan contact op met Majanka Keijer, tel. 06-29.10.43.01, mail: vvo@nokkenwiel.nl

Inning bijdragen

De bijdrage voor de AC en die voor de VVO worden geïnd door de penningmeester van de VVO.

Met vragen kunt u altijd bij een van de AC of VVO leden terecht. ac-nokkenwiel@soba-scholen.nl en VVO@soba-scholen.nl. Wij reken op uw medewerking en zien uit naar een mooi schooljaar.

Downloads:

Nota schooljaar 2019 – 2020