Home » Vereniging van ouders (VVO)

Vereniging van ouders (VVO)

WIE WIJ ZIJN! 

De Vereniging van Ouders van ’t Nokkenwiel (VVO) heeft als doel de school te helpen bij het realiseren van een nóg leukere en effectievere leeromgeving voor de kinderen van ‘t Nokkenwiel. De bijdrage die de VVO levert is veelal van financiële aard. Mocht het nodig zijn dan bedenkt de VVO (sponsor)acties om extra geld binnen te halen. 

Als VVO sluiten we aan bij het motto van de school: ‘’t Nokkenwiel draait om uw kind’. Bij de VVO draait ook alles om het bevorderen van een prettige schooltijd als belangrijke basis in het leven van ieder mens. 

IN DE PRAKTIJK

De VVO komt vier tot vijf keer per jaar bij elkaar. In nauwe samenspraak met de directeur van ’t Nokkenwiel wordt besproken wat de wensen zijn van de school voor het komende schooljaar en waar de school zelf geen geld voor heeft. In de vergaderingen neemt de VVO beslissingen waar de vrijwillige financiële bijdragen van de ouders aan worden besteed. Besluiten worden genomen in overleg en moeten passen binnen de doelstelling van de VVO. De VVO kijkt ook naar een eerlijke verdeling van middelen tussen de twee locaties.

De VVO is verantwoording verschuldigd aan haar leden: de ouders van de kinderen van ’t Nokkenwiel. Deze verantwoording wordt afgelegd tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV vindt jaarlijks plaats in november. Iedere ouder is van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. 

DANKZIJ DE OUDERS 

De afgelopen jaren heeft de VVO (dankzij de ouderbijdragen) het volgende voor de school gedaan: 

  • Financiële bijdrage voor laptops/tablets (2017/2018) 
  • Toezegging van € 150 per groep ter ondersteuning van educatieve excursies (2017/2018) 
 • Financiële bijdrage voor Engelse leesboeken (2016/2017) 
  • Financiële bijdrage voor techniektoren (2016/2017) 
  • Financiële bijdrage voor laptops (2015/2016) 
  • Financiële bijdrage voor schoolreis schoolhesjes (2015/2016) 
 • Financiële bijdrage voor de dramalessen (afgelopen jaren) 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE

De VVO vraagt van ouders een vrijwillige bijdrage van: 

€ 22,50 per kind, per schooljaar.

Komt een kind na de kerstvakantie op school, dan vragen wij een bijdrage van: 

€ 12,50 per kind. 

Hoewel we uiteraard respecteren dat iedere gezinssituatie anders is, stellen we een bijdrage zeer op prijs omdat alle kinderen ervan profiteren. In voorkomende gevallen kunnen we een maatoplossing bedenken. Als u daarover van gedachten wilt wisselen kunt u contact opnemen met de directie van ’t Nokkenwiel. Mail: info-nokkenwiel@soba-scholen.nl. 

Klik hier om de nota van dit schooljaar te bekijken. 

Wilt u meer informatie over de VVO, wilt u meedenken met de VVO of heeft u interesse in een bestuursfunctie binnen de VVO, neem dan contact op via: vvo@soba-scholen.nl. 

AGENDA

De vergaderingen worden gehouden op een woensdagavond. De eerstvolgende vergadering is: 

– Woensdag 31 oktober: Algemene Leden Vergadering VVO en AC

Klik hier voor de verslagen van de VVO-vergaderingen. 

Schooljaar 2019/2020

Schooljaar 2018/2019

LEDEN VVO

Het bestuur van de VVO bestaat uit: 

Voorzitter  Patricia Groeneweg  
Penningmeester  Alex Janssen
Secretaris  Ilona Nederlof
 Algemeen lid Chantal Tolksdorf
Leerkracht 

School 

Daniëlle van Holst 

Leonora van Steenis 

 

EVEN VOORSTELLEN…

Voorzitter
Mijn naam is Patricia Swaneveld en onze zoon Bart zit in groep 5 op het Maasplein. Omdat ik 4 dagen in de week werk in Den Haag, kan ik niet altijd helpen op school met de activiteiten, denk hierbij aan versieren van de school met bijv. sinterklaas, verkeer les etc. Dus zo is het een mooie gelegenheid om betrokken bij school te zijn. Na een oproep voor nieuwe leden voor de VVO, heb ik me aangemeld omdat ik het zonde vind om het verloren te laten gaan! De VVO is er voor onze kinderen om het leren leuker en aantrekkelijker te maken en zo kan ik bewust meedenken wat er wordt gedaan met onze vrijwillige bijdrage.

Penningmeester
Mijn naam is Alex Janssen. Ik ben 42 jaar en trotse vader van Max van 4 en Marie van 1. Ik woon samen met Floor, de moeder van Max en Marie. Toen gevraagd werd of ik penningmeester wil worden van de VVO voelde ik mij vereerd. In het dagelijks leven doe ik iets met cijfertjes en ik vind het mooi om als penningmeester van de VVO een bijdrage te kunnen leveren aan een omgeving waarin kinderen op een leuke en uitdagende manier kunnen leren.

Secretaris
Mijn naam is Ilona van den Ende – Nederlof en ik ben moeder van Emma  en Julian. Omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij school, heb ik besloten om lid te worden van de VVO om op die manier mijn steentje bij te dragen.

Algemeen lid
Ik ben Chantal Tolksdorf, moeder van Thijmen (groep 3) op het Boerenpad. Het realiseren van een nóg leukere en effectievere leeromgeving voor de kinderen, dat het leren leuk, interessant en uitdagend maakt, vind ik belangrijk. Hier denk ik graag over mee. Naast de hulp bij activiteiten of excursies kan ik zo actief iets voor de school doen.

Administratief medewerkster ‘t Nokkenwiel
Mijn naam is Leonora van Steenis, administratief medewerkster. Ik ondersteun het concept van de VVO van harte vanwege de win-win-win situatie: Ouders delen hun ideeën over aanvullende (les)materialen, het Nokkenwiel kan extra zaken aanschaffen zonder het toch al krappe budget aan te spreken en hebben alle kinderen van onze school hier voordeel aan.

VVO ’t Nokkenwiel in het nieuws

’t Nokkenwiel op schoolreis in herkenbare hesjes:
(Klik op de foto om naar het artikel te gaan)

Leerlingen van 't Nokkenwiel in de nieuwe veiligheidshesjes.

’t Nokkenwiel neemt speeltoestel in gebruik:
(Klik op de foto om naar het artikel te gaan)

Bootcamp op locatie Boerenpad georganiseerd door de VVO:
(Klik op de foto om naar het artikel te gaan)

Aankondiging bootcamp 2014

Opening van de nieuwe schommel op het schoolplein van het locatie Boerenpad:
(Klik op de foto om naar het artikel te gaan)